Izberite pošto iz seznama
SI-1000 - LJUBLJANA
SI-1290 - GROSUPLJE
SI-1410 - ZAGORJE OB SAVI
SI-1420 - TRBOVLJE
SI-4000 - KRANJ
SI-8000 - NOVO MESTO