Izberite pošto iz seznama
SI-1000 - LJUBLJANA
SI-1231 - LJUBLJANA-ČRNUČE
SI-1241 - KAMNIK
SI-1290 - GROSUPLJE
SI-1330 - KOČEVJE
SI-1410 - ZAGORJE OB SAVI
SI-1420 - TRBOVLJE
SI-2000 - MARIBOR
SI-2360 - RADLJE OB DRAVI
SI-2380 - SLOVENJ GRADEC
SI-3000 - CELJE
SI-3230 - ŠENTJUR PRI CELJU
SI-3320 - VELENJE
SI-4000 - KRANJ
SI-5000 - NOVA GORICA
SI-6230 - POSTOJNA
SI-6250 - ILIRSKA BISTRICA
SI-8000 - NOVO MESTO
SI-8210 - TREBNJE
SI-8250 - BREŽICE
SI-9000 - MURSKA SOBOTA