Izberite pošto iz seznama
SI-1000 - LJUBLJANA
SI-1241 - KAMNIK
SI-1290 - GROSUPLJE
SI-1295 - IVANČNA GORICA
SI-1310 - RIBNICA
SI-1410 - ZAGORJE OB SAVI
SI-1420 - TRBOVLJE
SI-1430 - HRASTNIK
SI-2230 - LENART V SLOVENSKIH GORICAH
SI-2270 - ORMOŽ
SI-2327 - RAČE
SI-2360 - RADLJE OB DRAVI
SI-2380 - SLOVENJ GRADEC
SI-3210 - SLOVENSKE KONJICE
SI-4000 - KRANJ
SI-4220 - ŠKOFJA LOKA
SI-4240 - RADOVLJICA
SI-4270 - JESENICE
SI-5270 - AJDOVŠČINA
SI-5280 - IDRIJA
SI-5290 - ŠEMPETER PRI GORICI
SI-6210 - SEŽANA
SI-6250 - ILIRSKA BISTRICA
SI-8000 - NOVO MESTO
SI-8210 - TREBNJE
SI-8250 - BREŽICE
SI-8290 - SEVNICA
SI-8310 - ŠENTJERNEJ
SI-8330 - METLIKA
SI-9000 - MURSKA SOBOTA
SI-9220 - LENDAVA
SI-9240 - LJUTOMER